Se alla

Vår politik

Alla människor här i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer ifrån och vilka drömmar de än bär på. Den idén ligger till grund för all liberal politik

Vi anser att Gävle kommun måste ha en mer liberal politik.

Vår politik innebär smarta och faktabaserade lösningar på de problem vi står inför. Alltid med grund i den enskilda människans rättigheter och skyldigheter.

Gävle kommunförsäkring AB

Låt externa granska vad som skett i bolaget och i ledningen, så att vi kan vidta åtgärder så det inte sker igen.

 

Strömvallenområdet

Sök lösningar där området kan nyttjas effektivt och där läktaren kan lämnas.